عاشقانه،شعرعاشقانه،وبلاگ عاشقانه،سایت عاشقانه،جملات عاشقانه عاشقانه،شعرعاشقانه،وبلاگ عاشقانه،سایت عاشقانه،جملات عاشقانه http://malas3.mihanblog.com 2019-10-10T21:13:11+01:00 text/html 2011-09-03T17:32:39+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق آموزش تکنیکهای تست زنی در کنکور http://malas3.mihanblog.com/post/67 <!-- Begin OxinAds.Com Cooperation Code --> <div dir="rtl" style="border:1px solid gray;text-align:center;" align="center"><br><font style="font-size:12px;" face="tahoma"><b>آموزش تکنیکهای تست زنی در کنکور</b></font><br><br><a target="_blank"  ="" href="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=go&amp;pid=57"><img style="margin-bottom:5px;" src="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=image&amp;btnbuy" border="0&nbsp;"></a><br><p dir="rtl" align="center"><font size="4" face="Tahoma">آموزش کشف گزینه صحیح</font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" size="4" face="Tahoma">شما تا 25% بیشتر از كسانی كه به این روش آگاهی ندارند تست خواهید زد.</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" face="Tahoma">حتی اگر یك روز به كنكور مانده فرصت را از دست ندهید</font></p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://www.kharid.bz/images/testzani3.jpg" border="0" height="280" width="400"></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#0000FF" size="4" face="Tahoma"><span lang="fa">به همراه هدیه نفیس تقویت حافظه استاد نصرت</span></font></p><p dir="rtl" align="right"><font face="Tahoma">مطمئن باشید با تکنیک هایی که در این بسته معرفی می شوند در هر سطح علمی و تحصیلی که باشید در روز آزمون بیش از معلومات علمی خود نتیجه خواهید گرفت .<br>برای اثبات كارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏كنیم كه اگر شما در كنكور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه را با روشهای ارایه شده در این مجموعه علامت بزنید، امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نكردنی 6/99% خواهد رسید.<br><br>همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با كمك تكنیك های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد. <br><font color="#FF0000" size="4">دكتر عباسپور (رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) :</font> گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد كه نتیجه آن تغییر یابد و كسانی در كنكور پذیرفته شوند كه مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند.<br><font size="4">روزنامه کیهان دوشنبه 2 مرداد 1385 سال شصت و چهارم-شماره 18574<br></font>این روش معجزه نمی کند بلکه از روی اصول عمل می کند.<br>محتوای این مجموعه در زیر توضیح داده شده است. توجه کنید که مطالب این مجموعه را نمی توانید در بسته های دیگر پیدا کنید.<br><font size="4">محتوای مجموعه :</font><br>استراتژی ها و تاكتیك های تست زنی با كمترین معلومات<br>به كمك روشهای هفت گانه كشف گزینه صحیح<br>با استفاده از اصول مهندسی معكوس و منطق فازی<br>آشنایی كامل با روانشناسی طراحان سوالات كنكور<br>آشنایی كامل با روشهای صحیح تست زنی<br>تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد<br>روشهای كاهش اظطراب و استرس<br>افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%<br>آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح<br>همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P<br>آموزش بصورت گویا و قابل فهم<br>بهمراه حل نمونه سوالات كنكورهای سالهای قبل با این روش<br>و ................</font></p><br><a target="_blank"  ="" href="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=go&amp;pid=57"><img style="margin-bottom:5px;" src="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=image&amp;btnbuy" border="0&nbsp;"></a></div>&nbsp; <!-- End OxinAds.Com Cooperation Code --> text/html 2011-09-03T13:55:32+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق خیام،رباعیات خیام،غزلیات خیام،اشعار خیام،خیام نیشابوری،شعر عاشقانه خیام http://malas3.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center; "><img src="http://up6.iranblog.com/files/0dRQA13021.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">تا کی غم آن خورم که دارم یا نه</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">پر کن قدح باده که معلومم نیست</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">کاین دم که فرو برم برآرم یا نه</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">فردا علم نفاق طی خواهم کرد</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">با موی سپید قصد می خواهم کرد</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">پیمانه عمر من به هفتاد رسید</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">امروز ترا دسترس فردا نیست</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">و اندیشه فردات به جز سودا نیست</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ضایع مکن این دم ار دلت بیدار است</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">کاین باقی عمر را بقا پیدا نیست</span></p> <br></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2011-08-26T16:05:32+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق سعدی،سعدی شیرازی،غزلیات سعدی،اشعار فارسی،شعر کهن،غزلیات عاشقانه،غزلیات عارفانه http://malas3.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center; "><img src="http://up6.iranblog.com/upload/90/shahrivar/3-5/13143914721.jpg" alt="سعدی" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">نبایستی نمود این روی و دیگربار بنهفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">نه بی او می‌توان بودن نه با او می‌توان گفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم</span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span><span class="beyt"><span lang="AR-SA">لبم با هم نمی‌آید چو غنچه روز بشکفتن</span></span><span lang="AR-SA"> </span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ز دستم بر نمی‌خیزد که انصاف از تو بستانم</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">روا داری گناه خویش وان گه بر من آشفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">که می‌گوید به بالای تو ماند سرو بستانی</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">بیاور در چمن سروی که بتواند چنین رفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">محبت کار فرهادست و کوه بیستون سفتن</span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span><span class="beyt"><span lang="AR-SA">نصیحت گفتن آسانست سرگردان عاشق را</span></span><span lang="AR-SA"> </span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن</span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span><span class="beyt"><span lang="AR-SA">شکایت پیش از این حالت به نزدیکان و غمخواران</span></span><span lang="AR-SA"> </span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ز دست خواب می‌کردم کنون از دست ناخفتن</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">گر از شمشیر برگردی نه عالی همتی سعدی</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span class="beyt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">تو کز نیشی بیازردی نخواهی انگبین رفتن</span></span></font></p><div style="text-align: center; "> <br><br><br><br></div> text/html 2011-08-15T07:42:09+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق صدا،فروغ فرخزاد،شعر،اشعار فروغ فرخزاد،عصیان http://malas3.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center; "><img src="http://up1.iranblog.com/images/15b6b8104z4bnk76xpc9qn.jpg" alt="فروغ فرخزاد" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right; "><div id="postbody"><p>صدا</p><p><br></p><p>در آنجا ، بر فراز قلهء کوه</p> <p>دو پایم خسته از رنج دویدن</p> <p>به خود گفتم که در این اوج دیگر</p> <p>صدایم را خدا خواهد شنیدن</p> <p>&nbsp;</p> <p>بسوی ابرهای تیره پرزد</p> <p>نگاه روشن امیدوارم</p> <p>ز دل فریاد کردم کای خداوند</p> <p>من او را دوست دارم ، دوست دارم</p> <p>&nbsp;</p> <p>صدایم رفت تا اعماق ظلمت</p> <p>بهم زد خواب شوم اختران را</p> <p>غبارآلوده و بیتاب کوبید</p> <p>در زرین قصر آسمان را</p> <p>&nbsp;</p> <p>ملائک با هزاران دست کوچک</p> <p>کلون سخت سنگین را کشیدند</p> <p>زطوفان صدای بی شکیبم</p> <p>بخود لرزیده، در ابری خزیدند</p> <p>&nbsp;</p> <p>ستونها همچو ماران پیچ در پیچ</p> <p>درختان در مه سبزی شناور</p> <p>صدایم پیکرش را شستشو داد</p> <p>ز خاک ره،درون حوض کوثر</p> <p>&nbsp;</p> <p>خدا در خواب رؤیا بار خود بود</p> <p>بزیر پلکها پنهان نگاهش</p> <p>صدایم رفت و با اندوه نالید</p> <p>میان پرده های خوابگاهش</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی آن پلکهای نقره آلود</p> <p>دریغا،تا سحر گه بسته بودند</p> <p>سبک چون گوش ماهی های ساحل</p> <p>به روی دیده اش بنشسته بودند</p> <p>&nbsp;</p> <p>صدا صد بار نومیدانه برخاست</p> <p>که عاصی گردد و بر وی بتازد</p> <p>صدا میخواست تا با پنجه خشم</p> <p>حریر خواب او را پاره سازد</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>صدا فریاد میزد از سر درد</p> <p>بهم کی ریزد این خواب طلائی ؟</p> <p>من اینجا تشنهء یک جرعه مهر</p> <p>تو آنجا خفته بر تخت خدائی</p> <p>&nbsp;</p> <p>مگر چندان تواند اوج گیرد</p> <p>صدائی دردمند و محنت آلود؟</p> <p>چو صبح تازه از ره باز آمد</p> <p>صدایم از "صدا" دیگر تهی بود</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی اینجا بسوی آسمانهاست</p> <p>هنوز این دیده امیدوارم</p> <p>خدایا این صدا را می شناسی؟</p> <p>من او را دوست دارم ، دوست دارم</p></div></div></div><div style="text-align: center; "> <br></div><!-- Begin OxinAds.Com Cooperation Code --> <div dir="rtl" style="border:1px solid gray;text-align:center;" align="center"><br><font style="font-size:12px;" face="tahoma"><b>کتاب شور و عشق زندگی</b></font><br><br><a target="_blank"  ="" href="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=go&amp;pid=386"><img style="margin-bottom:5px;" src="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=image&amp;btnbuy" border="0&nbsp;"></a><br><p align="center"><span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma">ویژه</font><font color="#FF0000" size="4" face="Tahoma"> خانمها و آقایان</font></span></p><p align="center"><font size="4" face="Tahoma"><span lang="fa">آیا می دانید<font color="#FF0000">خوشبختی و سعادت</font> در چیست؟</span></font></p><p align="center"><span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma">آیا تا کنون با <font color="#FF0000">عشق</font> زندگی کرده اید؟</font></span></p><p align="center"><img src="http://www.kharid.bz/images/shoroeshghezendeghi3.jpg" border="0" height="280" width="400"></p><p align="center"><span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma">آیا دوست دارید<font color="#FF0000">عشق واقعی</font> را در زندگی تجربه کنید؟</font></span></p><p align="center"><span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma">آیا پس از سالها زندگی،تا کنون معنای <font color="#FF0000">عشق</font> را فهمیده اید؟</font></span></p><p align="right"><span lang="fa"><font face="Tahoma">عشق از هر نیرویی در زندگی به مراتب بسیار گسترده تر و پر جاذبه تر است که همه ما می توانیم در زندگی شخصی و اجتماعی خود آنرا به دیگران منعکس کنیم.عشق هرگز آمیزه ای از خصوصیات یا ویژگیهایی نیست که بخواهیم آن را بدست آوریم یا آرزویش را داشته باشیم.عشق منشایی از درون است که انرژی آن بسیار قدرتمندتر از هر نیروی انرژی زایی است اما عشق در عین حال بسیار پرعاطفه و مهربان است.اگر به عشق اجازه جریان در زندگی را بدهید بطور قطع خواهید توانست هر نوع تجربه و برخورد فوق العاده ایی را از معنا و مفهوم زندگی کسب کنید.عشق روزنه ای از امید است که دریچه زندگی را با گرانبهاترین گنجینه های آن بر روی ما می گشاید.تجربه عشق، درست مثل اینست که هدیه ای گرانبها، به خود و دیگران هدیه کرده باشید.</font></span></p><br><a target="_blank"  ="" href="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=go&amp;pid=386"><img style="margin-bottom:5px;" src="http://www.oxinads.com/html.php?u=26454&amp;a=image&amp;btnbuy" border="0&nbsp;"></a></div>&nbsp; <!-- End OxinAds.Com Cooperation Code --> text/html 2011-08-05T09:12:07+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق حسین پناهی،بقا،اشعار حسین پناهی http://malas3.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"> <br><img src="http://up1.iranblog.com/images/75hpanahi.jpg" alt="حسین پناهی" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br>ده دقیقه سكوت به احترام دوستان و نیاكانم <br> غژ و غژ گهواره های كهنه و جرینگ جرینگ زنگوله ها <br> دوست خوب من<br> وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد <br> ما باید مادرانمان را دوست بداریم <br> وقتی اخم می كنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند <br> ما باید بدویم دستشان را بگیریم <br> تا مبادا كه خدای نكرده تب كرده باشند <br> ماباید پدرانمان را دوست بداریم <br> برایشان دمپایی مرغوب بخریم <br> و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند برایشان یك استكان چای بریزیم <br> پدران <br> &nbsp;پدران <br> &nbsp;پدرانمان را <br> ما باید دوست بداریم <div> </div> text/html 2011-06-14T11:27:56+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق گالیا - هوشنگ ابتهاج http://malas3.mihanblog.com/post/62 <P align=center><IMG style="WIDTH: 437px; HEIGHT: 311px" border=0 hspace=0 alt="هوشنگ ابتهاج" align=absMiddle src="http://up.iranblog.com/images/7h7iwrml8jg00jm4fae6.jpg" width=401 height=306></P> <P>هوشنگ ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود. </P> <P>دیر است ، گالیا!</P> <P>در گوش من فسانهٔ دلدادگی مخوان!</P> <P>دیگر ز من ترانهٔ شوریدگی مخواه!</P> <P>دیر است گالیا! به ره افتاد کاروان</P> <P>عشق من و تو ؟ ...آه</P> <P>این هم حکایتی ست</P> <P>اما در این زمانه که درمانده هر کسی</P> <P>از بهر نان شب</P> <P>دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست</P> <P>شاد و شکفته در شب جشن تولدت</P> <P>تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک</P> <P>امشب هزار دختر همسال تو ولی</P> <P>خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک</P> <P>زیباست رقص و ناز سرانگشت‌های تو</P> <P>بر پرده‌های ساز</P> <P>اما هزار دختر بافنده این زمان</P> <P>با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان</P> <P>جان می کنند در قفس تنگ کارگاه</P> <P>از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن</P> <P>پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا</P> <P>وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توست</P> <P>از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ</P> <P>در تار و پود هر خط و خالش، هزار رنج</P> <P>در آب و رنگ هر گل و برگش، هزار ننگ</P> <P>اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک</P> <P>اینجا به باد رفته هزار آتش جوان</P> <P>دست هزار کودک شیرین بی گناه</P> <P>چشم هزار دختر بیمار ناتوان ...</P> <P>دیر است گالیا!</P> <P>هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست</P> <P>هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان</P> <P>هنگامهٔ رهایی لبها و دست هاست</P> <P>عصیان زندگی است</P> <P>در روی من مخند!</P> <P>شیرینی نگاه تو بر من حرام باد!</P> <P>بر من حرام باد از این پس شراب و عشق!</P> <P>بر من حرام باد تپشهای قلب شاد!</P> <P>یاران من به بند،</P> <P>در دخمه‌ های تیره و نمناک باغشاه</P> <P>در عزلت تب آور تبعیدگاه خارک</P> <P>در هر کنار و گوشهٔ این دوزخ سیاه</P> <P>زود است گالیا</P> <P>در گوش من فسانهٔ&nbsp; دلدادگی مخوان</P> <P>اکنون ز من ترانهٔ شوریدگی مخواه!</P> <P>زود است گالیا! نرسیدست کاروان ...</P> <P>روزی که بازوان بلورین صبحدم</P> <P>برداشت تیغ و پردهٔ تاریک شب شکافت،</P> <P>روزی که آفتاب</P> <P>از هر دریچه تافت،</P> <P>روزی که گونه و لب یاران همنبرد</P> <P>رنگ نشاط و خندهٔ گمگشته بازیافت،</P> <P>من نیز باز خواهم گردید آن زمان</P> <P>سوی ترانه‌ها و غزلها و بوسه ها</P> <P>سوی بهارهای دل انگیز گل فشان</P> <P>سوی تو،</P> <P>عشق من ....</P> text/html 2011-04-24T05:07:33+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق احمد شاملو،در این بن بست،روزگار غریبیست نازنین،اشعار شاملو،عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/61 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 452px; HEIGHT: 316px" height=434 alt="احمد شاملو" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/images/45fxa0e13orj14e18glo.jpg" width=438 align=absMiddle border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این بن بست...</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR>دهانت را می بویند<BR>مبادا که گفته باشی "دوستت دارم"<BR>دلت را می بویند<BR>روزگار غریبی ست،نازنین!<BR>و عشق را <BR>کنار تیرک راهبند<BR>تازیانه می زنند<BR>عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد<BR>در این بن بست کج و پیچ و سرما<BR>آتش را<BR>به سوختبار سرود و شعر<BR>فروزان می دارند.<BR>به اندشیدن خطر مکن.<BR>روزگار غریبی ست،نازنین!<BR>آن که بر در می کوبد شباهنگام<BR>به کشتن چراغ آمده است.<BR>نور را در پستوی خانه نهان باید کرد<BR>آنک قصابانند<BR>بر گذرگاه ها<BR>مستقر.<BR>با کنده و ساطوری خون آلود<BR>روزگار غریبی ست،نازنین!<BR>و تبسم را بر لب جراحی می کنند <BR>و ترانه را <BR>بر دهان.<BR>شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد<BR>کباب قناری<BR>بر آتش سوسن ویاس<BR>روزگار غریبی ست نازنین!<BR>ابلیس پیروز مست<BR>سور عزای ما را بر سفره نشسته است<BR>خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.<BR>31 تیر 58</SPAN></P><!-- google_ad_section_end --> text/html 2011-03-31T15:14:23+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق صدای پای آب،سهراب سپهری،اهل کاشانم http://malas3.mihanblog.com/post/60 <DIV align=center><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="سهراب سپهری" align=absMiddle src="http://www.up.iranblog.com/images/bo6engu4j9d7ceun.jpg"><BR></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=2><BR></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اهل كاشانم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روزگارم بد نیست </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مادری دارم ، بهتر از برگ درخت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دوستانی ، بهتر از آب روان .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و خدایی كه در این نزدیكی است : </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>لای این شب بوها ، پای آن كاج بلند.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من مسلمانم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قبله ام یك گل سرخ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جانمازم چشمه ، مهرم نور .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دشت سجاده من .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من وضو با تپش پنجره ها می گیرم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سنگ از پشت نمازم پیداست :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>همه ذرات نمازم متبلور شده است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من نمازم را وقتی می خوانم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كه اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرو</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من نمازم را ، پی (( تكبیرة الاحرام )) علف می خوانم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پی (( قد قامت )) موج .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كعبه ام بر لب آب </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كعبه ام زیر اقاقی هاست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كعبه ام مثل نسیم ، می رود باغ به باغ ، می رود شهربه شهر</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>(( حجر الاسود )) من روشنی باغچه است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اهل كاشانم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پیشه ام نقاشی است </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ ، می فروشم به شما</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا به آواز شقایق كه در آن زندانی است</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دل تنهایی تان تازه شود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چه خیالی ، چه خیالی ، ... می دانم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پرده ام بی جان است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اهل كاشانم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نسبم شاید برسد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>به گیاهی در هند ، به سفالینه ای از خاك (( سیلك )).</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نسبم شاید ، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها ، پشت دو برف ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم پشت زمان ها مرده است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم وقتی مرد ، آسمان آبی بود ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مادرم بی خبر از خواب پرید ، خواهرم زیبا شد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم وقتی مرد ، پاسبان ها همه شاعر بودند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرد بقال ازمن پرسید: چند من خربزه می خواهی ؟</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من ازاو پرسیدم : دل خوش سیری چند ؟</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پدرم نقاشی می كرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تار هم می ساخت ، تار هم می زد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خط خوبی هم داشت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>باغ ما در طرف سایه دانایی بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس آینه بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>باغ ما شاید ، قوسی از دایره سبز سعادت بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>میوه كال خدا را آن روز ، می جویم در خواب .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آب بی فلسفه می خوردم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>توت بی دانش می چیدم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا اناری تركی بر می داشت . دست فواره خواهش می شد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا چلویی می خواند ، سینه از ذوق شنیدن می سوخت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه تنهایی ، صورتش را به پس پنجره می چسبانید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شوق می آمد ، دست در گردن حس می انداخت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فكر ، بازی می كرد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی چیزی بود . مثل یك بارش عید ، یك چنار پر سار .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی در آن وقت ، صفی از نور و عروسك بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>یك بغل آزادی بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی در آن وقت ، حوض موسیقی بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>طفل پاورچین پاورچین ، دور شد كم كم در كوچه سنجاقكها</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بار خود را بستم ، رفتم از شهر خیالات سبك بیرون</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دلم از غربت سنجاقك پر</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به مهمانی دنیا رفتم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به دشت اندوه</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به باغ عرفان</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به ایوان چراغانی دانش رفتم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رفتم از پله مذهب بالا .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا ته كوچه شك ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا هوای خنك استغنا ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا شب خیس محبت رفتم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به دیدار كسی رفتم در آن سر عشق .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رفتم . رفتم تا زن ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا چراغ لذت ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا سكوت خواهش ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تا صدای پر تنهایی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چیزها دیدم در روی زمین :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كودكی دیدم . ماه را بو می كرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قفسی بی در دیدم كه در آن ، روشنی پرپر می زد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نردبانی كه از آن ، عشق می رفت به بام ملكوت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من زنی را دیدم ، نور در هاون می كوبید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ظهر در سفره آنان نان بود ، سبزی دور شبنم بود ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كاسه داغ محبت بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من گدایی دیدم ، در به درمی رفت آواز چكاوك می خواست </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و سپوری كه به یك پوسته خربزه می برد نماز</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بره ای را دیدم ، بادبادك می خورد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من الاغی دیدم ، یونجه را می فهمید</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در چرا گاه (( نصیحت )) گاوی دیدم سبز</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شاعری دیدم هنگام خطاب ، به گل سوسن می گفت : (( شما ))</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من كتابی دیدم ، واژه هایش همه از جنس بلور</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كاغذی دیدم ، از جنس بهار .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>موزه ای دیدم ، دور از سبزه </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مسجدی دور از آب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سر بالین فقیهی نومید ، كوزه ای دیدم لبریز سئوال</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قاطری دیدم بارش (( انشاء ))</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اشتری دیدم بارش سبد خالی (( پند و امثال )) .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>عارفی دیدم بارش (( تنناها یاهو ))</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من قطاری دیدم ، روشنایی می برد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من قطاری دیدم ، فقه می برد و چه سنگین می رفت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من قطاری دیدم .كه سیاست می برد ( و چه خالی می رفت . )</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من قطاری دیدم ، تخم نیلوفر و آواز قناری می برد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و هواپیمایی ، كه در آن اوج هزاران پایی</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خاك از شیشه آن پیدا بود :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كاكل پوپك ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خالهای پر پروانه ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>عكس غوكی در حوض</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و عبور مگس از كوچه تنهایی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خواهش روشن یك گنجشك ،وقتی از روی چناری به </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زمین می آید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بلوغ خورشید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و هم آغوشی زیبای عروسك با صبح .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پله هایی كه به گلخانه شهوت می رفت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پله هایی كه به سردابه الكل می رفت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پله هایی كه به بام اشراق</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پله هایی به سكوی تجلی می رفت </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مادرم آن پائین</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>استكانها را در خاطره شط می شست</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شهر پیدا بود </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رویش هندسی سیمان ، آهن ، سنگ</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سقف بی كفتر صدها اتوبوس</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گل فروشی گلهایش را می كرد حراج</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در میان دو درخت گل یاس ، شاعری تابی بست</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كودكی هسته زرد الویی روی سجاده بیرنگ پدر تف می كرد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بزی از (( خزر )) نقشه جغرافی آب می خورد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بند رختی پیدا بود : سینه بندی بی تاب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چرخ یك گاریچی در حسرت واماندن اسب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اسب در حسرت خوابیدن گاریچی </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرد گاریچی در حسرت مرگ</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جشن پیدا بود ، موج پیدا بود</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>برف پیدا بود دوستی پیدابود</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كلمه پیدا بود</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آب پیدا بود ، عكس اشیا در آب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سایه گاه خنك یاخته ها در تف خون</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سمت مرطوب حیاط</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شرق اندوه نهاد بشری</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فصل ول گردی در كوچه زن </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بوی تنهایی در كوچه فصل .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دست تابستان یك بادبزن پیدا بود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سفر دانه به گل .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سفر پیچك این خانه به آن خانه .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سفر ماه به حوض .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فوران گل حسرت از خاك .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ریزش تاك جوان از دیوار .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بارش شبنم روی پل خواب .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پرش شادی از خندق مرگ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گذر حادثــه از پشت كلام .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ یك روزنه با خواهش نور .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ یك پله با پای بلند خورشید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ تنهایی با یك آواز .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ زیبای گلابی ها با خالی یك زنبیل .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ خونین انار و دندان .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ (( نازی )) ها با ساقه ناز .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ طوطی و فصاحت با هم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جنگ پیشانی با سردی مهر .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله كاشی مسجد به سجود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله باد به معراج حباب صابون .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله لشگر پروانه به بنامه (( دفع آفات )) .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله دسته سنجاقك ، به صف كارگر (( لوله كشی )) .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>حمله واژه به فك شاعر .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>***** </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فتح یك قرن به دست یك شعر .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فتح یك باغ به دست یك سار .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فتح یك كوچه به دست دو سلام .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فتح یك شهر به دست سه چهار اسب سوار چوبی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فتح یك عید به دست دو عروسگ ، یك توپ </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل یك جغجغه روی تشك بعد از ظهر </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل یك قصه سر كوچه خواب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل یك غصه به دستور سرود</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل مهتاب به فرمان نئون </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل یك بید به دست (( دولت ))</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قتل یك شاعر افسرده به دست گل سرخ</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>همه روی زمین پیدا بود </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نظم در كوچه یونان می رفت </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جغد در (( باغ معلق )) می خواند </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>باد در گردنه خیبر ، بافه ای از خس تاریخ به </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خاور می راند</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی دریاچه آرام (( نگین )) قایقی گل می برد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در بنارس سر هر كوچه چراغی ابدی روشن بود</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مردمان را دیدم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شهرها را دیدم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دشت ها را ، كوهها را دیدم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آب را دیدم ، خاك را دیدم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نورو ظلمت را دیدم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و گیاهان را در نور ، و گیاهان را د رظلمت دیدم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جانورها را در نور ، جانور ها را در ظلمت دیدم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بشر را در نور ، و بشر را در ظلمت دیدم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>اهل كاشانم اما</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شهر من كاشان نیست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شهر من گم شده است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من با تاب ، من با تب </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من در این خانه به گم نامی نمناك علف نزدیكم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من صدای نفس باغچه را می شنوم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای ظلمت را ، وقتی از برگی می ریزد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای ، سرفه روشنی از پشت درخت ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>عطسه آب از هر رخنه سنگ ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چكچك چلچله از سقف بهار.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای صاف ، باز و بسته شدن پنجره تنهایی .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای پاك ، پوست انداختن مبهم عشق،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>متراكم شدن ذوق پریدن در بال </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و ترك خوردن خودداری روح .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من صدای قدم خواهش را می شنوم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای ، پای قانونی خون را در رگ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ضربان سحر چاه كبوترها ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تپش قلب شب آدینه ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>جریان گل میخك در فكر</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شیهه پاك حقیقت از دور .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من صدای كفش ایمان را در كوچه شوق </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای باران را ، روی پلك تر عشق</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی موسیقی غمناك بلوغ</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی آواز انار ستان ها</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پاره پاره شدن كاغذ زیبایی</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پرو خالی شدن كاسه غربت از باد </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>***** </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به آغاز زمین نزدیكم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نبض گل ها را می گیرم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آشنا هستم با ، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روح من در جهت تازه اشیاء جاری است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روح من كم سال است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روح من گاهی از شوق ، سرفه اش میگیرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روح من بیكار است :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قطره های باران را ، درز آجرها را ، می شمارد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روح من گاهی ، مثل یك سنگ سر راه حقیقت دارد</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>***** </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من ندیدم بیدی ، سایه اش را بفروشد به زمین .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رایگان می بخشد ، نارون شاخه خود را به كلاغ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>هر كجا برگی هست ، شوق من می شكفد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بوته خشخاشی ، شست و شو داده مرا در سیلان بودن .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مثل بال حشره وزن سحر را می دانم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مثل یك گلدان ، می دهم گوش به موسیقی روییدن .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مثل یك میكده در مرز كسالت هستم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مثل یك ساختمان لب دریا نگرانم به كشش های بلند ابری</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تابخواهی خورشید ، تا بخواهی پیوند ، تا بخواهی تكثیر</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به سیبی خشنودم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و به بوئیدن یك بوته بابونه .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من به یك آینه ، یك بستگی پاك قناعت دارم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من نمی خندم اگر بادكنك می تركد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نمی خندم اگر فلسفه ای ، ماه را نصف كند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من صدای پر بلدرچین را ، می شناسم ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رنگ های شكم هوبره را ، اثر پای بز كوهی را .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خوب می دانم ریواس كجا می روید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>سار كی می آید ، كبك كی می خواند ، باز كی می میرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ماه در خواب بیابان چیست ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ در ساقه خواهش </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و تمشك لذت ، زیر دندان هم آغوشی.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی رسم خوشایندی است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پرشی دارد اندازه عشق .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی چیزی نیست ، كه لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی جذبه دستی است كه می چیند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی نوبر انجیر سیاه ، در دهان گس تابستان است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی ، بعد درخت است به چشم حشره .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی تجربه شب پره در تاریكی است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر دارد.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی سوت قطاری است كه در خواب پلی می پیچد.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی دیدن یك باغچه از شیشه مسدود هواپیماست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>خبر رفتن موشك به فضا ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>لمس تنهایی (( ماه )) ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فكر بوییدن گل در كره ای دیگر .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی شستن یك بشقاب است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی یافتن سكه دهشاهی در جوی خیابان است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی (( مجذور )) آینه است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی گل به (( توان )) ابدیت ، </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی (( ضرب )) زمین د رضربان دل ها، </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی (( هندسه )) ساده و یكسان نفس هاست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>هر كجا هستم ، باشم ، </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آسمان مال من است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پنجره ، فكر ، هوا ، عشق ، زمین مال من است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چه اهمیت دارد </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه اگر می رویند </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>قارچ های غربت ؟</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>من نمی دانم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كه چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كبوتر زیباست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و چرا در قفس هیچكسی كركس نیست </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد.</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>واژه را باید شست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>واژه باید خود باد ، واژه باید خود باران باشد </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چتر را باید بست ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زیر باران باید رفت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>فكر را ، خاطره را ، زیر باران باید برد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دوست را ، زیر باران باید جست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زیر باران باید با زن خوابید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زیر باران باید بازی كرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زیر باران باید چیز نوشت ، حرف زد . نیلوفر كاشت ، زندگی تر شدن پی درپی، </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زندگی آب تنی كردن در حوضچه (( اكنون )) است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>رخت ها را بكنیم :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آب در یك قدمی است </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روشنی را بچشیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>شب یك دهكده را وزن كنیم . خواب یك آهو را .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گرمی لانه لك لك را ادراك كنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی قانون چمن پا نگذاریم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در موستان گره ذایقه را باز كنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و دهان را بگشائیم اگر ماه در آمد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نگوئیم كه شب چیز بدی است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نگوئیم كه شب تاب ندارد خبر از بینش باغ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بیارایم سبد </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ببریم اینهمه سرخ ، این همه سبز .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>صبح ها نان و پنیرك بخوریم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بكاریم نهالی سر هرپیچ كلام .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بپاشیم میان دو هجا تخم سكوت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نخوانیم كتابی كه در آن باد نمی آید</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و كتابی كه در آن پوست شبنم تر نیست </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و كتابی كه در آن یاخته ها بی بعدند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بدانیم اگر كرم نبود ، زندگی چیزی كم داشت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و اگر خنج نبود، لطمه می خورد به قانون درخت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و اگر مرك نبود ، دست ما در پی چیزی می گشت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بدانیم اگر نور نبود ، منطق زنده پرواز دگرگون می شد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بدانیم كه پیش از مرجان ، خلائی بود در اندیشه دریاها</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نپرسیم كجاییم ، </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بو كنیم اطلسی تازه بیمارستان را .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نپرسیم كه فواره اقبال كجاست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نپرسیم كه پدرها ی پدرها چه نسیمی . چه شبی داشته اند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سرنیست فضایی زنده .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سر مرغ نمی خواند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سر باد نمی آید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سرپنجره سبز صنوبر بسته است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سرروی همه فرفره ها خاك نشسته است . </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سرخستگی تاریخ است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت سرخاطره موج به ساحل صدف سرد سكون می ریزد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>لب دریا برویم ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>تور در آب بیندازیم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و بگیریم طراوت از آب .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ریگی از روی زمین برداریم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>وزن بودن را احساس كنیم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بد نگوئیم به مهتاب اگر تب داریم </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>( دیده ام گاهی در تب ، ماه می آید پایین ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>می رسد دست به سقف ملكوت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دیده ام ، سهره بهتر می خواند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه زخمی كه به پا داشته ام </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>زیر و بم های زمین را به من آموخته است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه در بستر بیماری من ، حجم گل چند برابرشده است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و فزون تر شده است ، قطر نارنج ، شعاع فانوس . )</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و نترسیم از مرگ </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ پایان كبوتر نیست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ وارونه یك زنجره نیست .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ در ذهن اقاقی جاری است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن می گوید .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ با خوشه انگور می آید به دهان .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ در حنجره سرخ ـ گلو می خواند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ گاهی ریحان می چیند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>مرگ گاهی ودكا می نوشد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>و همه می دانیم</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ریه های لذت ، پر از اكسیژن مرگ است . )</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر كه از پشت چپرهای صدا می شنویم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پرده را برداریم :</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بگذاریم كه احساس هوایی بخورد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بگذاریم بلوغ ، زیر هر بوته كه می خواهد بیتوته كند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بگذاریم غریزه پی بازی برود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كفش ها را بكند . و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بگذاریم كه تنهایی آواز بخواند .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>چیز بنویسد و</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>به خیابان برود .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ساده باشیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ساده باشیم چه در باجه یك بانك چه در زیر درخت .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كار ما نیست شناسایی (( راز )) گل سرخ .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كار ما شاید این است </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كه در (( افسون )) گل سرخ شناور باشیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پشت دانایی اردو بزنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>دست در جذبه یك برگ بشوییم و سر خوان برویم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>صبح ها وقتی خورشید ، در می آید متولد بشویم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>هیجان را پرواز دهیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی ادراك فضا ، رنگ ، صدا ، پنجره گل نم بزنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>آسمان را بنشانیم میان دو هجای (( هستی )) .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ریه را از ابدیت پر و خالی بكنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>نام را باز ستانیم از ابر ،</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>ازچنار ، از پشه ، از تابستان .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>روی پای تر باران به بلندی محبت برویم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز كنیم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>*****</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كار ما شاید این است </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>كه میان گل نیلوفر و قرن </FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>پی آواز حقیقت بدویم .</FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>(( كاشان ، قریه چنار ، تابستان 1343 ))</FONT><BR><BR><FONT size=3><A title="سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی" href="http://www.irtanin.com/1388/02/02/كتابهای-صوتی-شعر/دانلود-رایگان-كتاب-صوتی-صدای-پای-آب-سهر/190.html" target=_blank><FONT size=3>دانلود فایل صوتی این اثر با صدای مرحوم خسرو شکیبایی<BR></FONT></A></FONT></DIV> text/html 2011-03-16T08:46:00+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق اخوان ثالث،عید آمد،نوروز،اشعار زیبای مهدی اخوان ثالث،متن های عاشقانه،مطالب زیبا http://malas3.mihanblog.com/post/59 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="اخوان ثالث" align=absMiddle src="http://up.iranblog.com/images/26xghvrq4yov2vn8kkd.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>گردی نستردیم و غباری ننشاندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>از بیدلی او را ز در خانه براندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>هر جا گذری غلغله شادی و شورست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>از نه خم گردون بگذشتند حریفان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>طوفان بتکاند مگر امید که صد بار</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3>عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-02-28T09:48:31+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق فریدون مشیری،عاشقانه،اگر ماه بودم،اگر سنگ بودم،اگر ماه بودی،اگر سنگ بودی،شعر معاصر،شعر عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/58 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="فریدون مشیری" align=absMiddle src="http://up.iranblog.com/images/6tu4jnl6ze2jxfj15zc.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 7.5pt" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>اگر ماه بودم به هرجا که بودم</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>سراغ تورا از خدا می گرفتم</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>وگر</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>سنگ بودم به هرجا که بودی</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>سر رهگذار تو جا می گرفتم</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>اگر ماه بودی به صد ناز شاید</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>شبی بر لب بام من می نشستی</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>وگر سنگ بودی به هرجا که بودم</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>مرا می شکستی مرا میشکستی</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-02-06T15:51:33+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق حافظ،غزلی بسیار زیبا از حافظ شیزازی،غزلیات حافظ http://malas3.mihanblog.com/post/57 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="حافظ شیرازی" align=absMiddle src="http://tehranpic.net/images/lnsbtv7s822dfx5ruoq.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زان یـــار دلنـــوازم شـکـریـســـت بــا شکــایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گـر نـکتــه دان عشقی بشنــو تـو ایـن حکـایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بــی مــزد بود و منـت هـــر خـدمتـی که کـردم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یـــا رب &nbsp;مبـــاد &nbsp;کـس را &nbsp;مخــدوم &nbsp;بی عـنــایت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رنــدان &nbsp;تشنـه لب &nbsp;را &nbsp;آبـی &nbsp;نمـی‌دهــد &nbsp;کــس</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گــویی ولی شنــاسـان رفـتـنــد از ایــن ولایــت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در زلف چـون کمنــدش ای دل مـپـیــچ کـان جـا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سـرهـا بـریــده بیـنـی بی جــرم و بی جنــایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جــانـا &nbsp;روا &nbsp;نبــاشــد&nbsp; &nbsp;خــون ریـــز &nbsp;را &nbsp;حمــایت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در ایـن شـب سیــاهـم گـم گـشـت راه مقصود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از گـوشــه‌ای بــرون آی &nbsp;ای کــوکـب هــدایــت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از هــر طــرف &nbsp;کــه رفتــم جــز وحشتـم نیفزود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنــهار از &nbsp;ایــن &nbsp;بیــابـان &nbsp;ویـن &nbsp;راه &nbsp;بی‌نهــایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ای آفتــاب خــوبــان &nbsp;می‌جــوشـــد &nbsp;انــدرونــم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یـک ســاعتــم بــگنـجـــان در ســایه عنــایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این راه را نهـــایت صــورت کجــا تـــوان بسـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کـش صد هــزار منزل بیــش است در بــدایت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هــر چنــد بـــردی آبـــم روی از درت نـتــابــم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جــور از حبـیـب خوشتــر کــز مــدعی رعایـت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عشقت رسد به فریـاد ار خود به سان حـافظ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قــرآن &nbsp;ز &nbsp;بــر &nbsp;بـخـوانـی &nbsp;در &nbsp;چــارده &nbsp;روایــت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2010-12-29T16:27:58+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق احمد شاملو،پریا،شعر زیبا،اشعار به یاد ماندنی http://malas3.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/images/rz3iehx89y42clrc2pn5.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یكی بود یكی نبود</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زیر گنبد كبود</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسه بود</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زار و زار گریه می كردن پریا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مث ابرای باهار گریه می كردن پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گیس شون قد كمون رنگ شبق</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از كمون بلن ترك</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از شبق مشكی ترك</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پشت شون سرد و سیا قلعه افسانه پیر</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از عقب از توی برج شبگیر می اومد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« <span dir="rtl" lang="AR-SA">پریا</span>! <span dir="rtl" lang="AR-SA">گشنه تونه؟</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا! تشنه تونه؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا! خسته شدین؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مرغ پر شسه شدین؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چیه این های های تون</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گریه تون وای وای تون؟</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> »</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میكردن پریا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مث ابرای باهار گریه می كردن پریا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">www.ganjnama.ir</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« - <span dir="rtl" lang="AR-SA">پریای نازنین</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چه تونه زار می زنین؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">توی این صحرای دور</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">توی این تنگ غروب</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمی گین برف میاد؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمی گین بارون میاد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمی گین گرگه میاد می خوردتون؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمی گین دیبه میاد یه لقمه خام می كند تون؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمی ترسین پریا؟ </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نمیاین به شهر ما؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">-</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">! </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قد رشیدم ببینین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اسب سفیدم ببینین</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اسب سفید نقره نل</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یال و دمش رنگ عسل،</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مركب صرصر تك من</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آهوی آهن رگ من</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گردن و ساقش ببینین</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">باد دماغش ببینین</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">امشب تو شهر چراغونه </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خونه دیبا داغونه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مردم ده مهمون مان</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">با دامب و دومب به شهر میان</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">داریه و دمبك می زنن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می رقصن و می رقصونن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">غنچه خندون می ریزن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نقل بیابون می ریزن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">های می كشن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هوی می كشن</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« - <span dir="rtl" lang="AR-SA">شهر جای ما شد</span>!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">عید مردماس، دیب گله داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیا مال ماس، دیب گله داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سفیدی پادشاس، دیب گله داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سیاهی رو سیاس، دیب گله داره</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> » ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">www.ganjnama.ir</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">! </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دیگه تو روز شیكسه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">درای قلعه بسّه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اگه تا زوده بلن شین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سوار اسب من شین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می رسیم به شهر مردم، ببینین: صداش میاد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">جینگ و جینگ ریختن زنجیر برده هاش میاد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آره</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ! <span dir="rtl" lang="AR-SA">زنجیرای گرون، حلقه به حلقه، لابه لا</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می ریزد ز دست و پا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پوسیده ن، پاره می شن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دیبا بیچاره میشن</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سر به جنگل بذارن، جنگلو خارزار می بینن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سر به صحرا بذارن، كویر و نمك زار می بینن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">عوضش تو شهر ما... [ آخ ! نمی دونین پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!]</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">در برجا وا می شن، برده دارا رسوا می شن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">غلوما آزاد می شن، ویرونه ها آباد می شن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هر كی كه غصه داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">غمشو زمین میذاره</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قالی می شن حصیرا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آزاد می شن اسیرا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اسیرا كینه دارن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">داس شونو ور می میدارن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سیل می شن</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">: <span dir="rtl" lang="AR-SA">گرگرگر</span>!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تو قلب شب كه بد گله</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آتیش بازی چه خوشگله</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آتیش! آتیش</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">! - <span dir="rtl" lang="AR-SA">چه خوبه</span>!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">حالام تنگ غروبه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چیزی به شب نمونده</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">به سوز تب نمونده،</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">به جستن و واجستن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تو حوض نقره جستن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">الان غلاما وایسادن كه مشعلا رو وردارن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بزنن به جون شب، ظلمتو داغونش كنن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">عمو زنجیر بافو پالون بزنن وارد میدونش كنن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">به جائی كه شنگولش كنن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سكه یه پولش كنن</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دست همو بچسبن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دور یاور برقصن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« <span dir="rtl" lang="AR-SA">حمومك مورچه داره، بشین و پاشو » در بیارن</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« <span dir="rtl" lang="AR-SA">قفل و صندوقچه داره، بشین و پاشو » در بیارن</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا! بسه دیگه های های تون</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گریه تاون، وای وای تون</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">! » ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می كردن پریا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مث ابرای باهار گریه می كردن پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">***</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« - <span dir="rtl" lang="AR-SA">پریای خط خطی، عریون و لخت و پاپتی</span>!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شبای چله كوچیك كه زیر كرسی، چیك و چیك </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تخمه میشكستیم و بارون می اومد صداش تو نودون می اومد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بی بی جون قصه می گف حرفای سر بسه می گف</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه سبز پری زرد پری</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه سنگ صبور، بز روی بون</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه دختر شاه پریون، </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">-</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شما ئین اون پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اومدین دنیای ما</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">حالا هی حرص می خورین، جوش می خورین، غصه خاموش می خورین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">[ <span dir="rtl" lang="AR-SA">كه دنیامون خال خالیه، غصه و رنج خالیه؟</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما قصه نبود</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پیغوم سر بسته نبود</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما عیونه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هر كی می خواد بدونه</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما خار داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بیابوناش مار داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هر كی باهاش كار داره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دلش خبردار داره</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما بزرگه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پر از شغال و گرگه</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> -&nbsp; <span dir="rtl" lang="AR-SA">هی هی هی</span> !</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">عقب آتیش</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> - <span dir="rtl" lang="AR-SA">لی لی لی</span> !</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آتیش می خوای بالا ترك</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تا كف پات ترك ترك</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دنیای ما همینه</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بخوای نخواهی اینه</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خوب، پریای قصه</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مرغای شیكسه</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آبتون نبود، دونتون نبود، چائی و قلیون تون نبود؟</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">كی بتونه گفت كه بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قلعه قصه تونو ول بكنین، كارتونو مشكل بكنین؟</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> »</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می كردن پریا</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مث ابرای باهار گریه می كردن پریا</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">www.ganjnama.ir</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دس زدم به شونه شون</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">كه كنم روونه شون</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> -</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، بالا رفتن تار شدن</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;<span dir="rtl" lang="AR-SA">پائین اومدن پود شدن، پیر شدن گریه شدن، جوون شدن</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">خنده شدن، خان شدن بنده شدن، خروس سر كنده شدن،</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <span dir="rtl" lang="AR-SA">میوه شدن هسه شدن، انار سر بسّه شدن، امید شدن یاس</span></span> </p><p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">شدن، ستاره نحس شدن</span> ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">وقتی دیدن ستاره</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یه من اثر نداره</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می بینم و حاشا می كنم، بازی رو تماشا می كنم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هاج و واج و منگ نمی شم، از جادو سنگ نمی شم</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> -</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یكیش تنگ شراب شد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یكیش دریای آب شد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یكیش كوه شد و زق زد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تو آسمون تتق زد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ...</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شرابه رو سر كشیدم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پاشنه رو ور كشیدم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زدم به دریا تر شدم، از آن ورش به در شدم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دویدم و دویدم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بالای كوه رسیدم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اون ور كوه ساز می زدن، همپای آواز می زدن</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">« - <span dir="rtl" lang="AR-SA">دلنگ دلنگ، شاد شدیم</span></span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از ستم آزاد شدیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خورشید خانم آفتاب كرد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">كلی برنج تو آب كرد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خورشید خانوم! بفرمائین</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">!</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از اون بالا بیاین پائین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ما ظلمو نفله كردیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از وقتی خلق پا شد</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زندگی مال ما شد</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از شادی سیر نمی شیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دیگه اسیر نمی شیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ها جستیم و واجستیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تو حوض نقره جستیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سیب طلا رو چیدیم</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">به خونه مون رسیدیم</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ... »</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">www.ganjnama.ir</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بالا رفتیم دوغ بود</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه بی بیم دروغ بود، </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پائین اومدیم ماست بود</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه ما راست بود</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">قصه ما به سر رسید</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">غلاغه به خونه ش نرسید، </span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red;" lang="AR-SA">هاچین و واچین</span></p> <p style="margin: 3.4pt; text-align: center;" align="center"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red;" lang="AR-SA">زنجیرو ورچین</span></p> <br></div><div style="text-align: left;"> <br></div> text/html 2010-10-31T17:05:15+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق هوشنگ ابتهاج،سراب،عاشقانه،شعر،شعر نو،شعر کهن،اشعار زیبا،شاعرین فارسی،وبلاگ زیبا http://malas3.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img src="http://ganjnama.persiangig.com/image/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC.jpg" alt="هوشنگ ابتهاج" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.style39 {mso-style-name:style39;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><br><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.style39 {mso-style-name:style39;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">سراب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">عمری به سر دویدم در جست وجوی یار</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">جز دسترس به وصل ویم آرزو نبود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دادم در این هوس دل دیوانه را به باد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">این جست و جو نبود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هر سو شتافتم پی آن یار ناشناس</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">گاهی ز شوق خنده زدم گه گریستم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بی آنکه خود بدانم ازین گونه بی قرار</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مشتاق کیستم</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>…www.ganjnama.ir…<br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">رویی شکست چون گل رویا و دیده گفت</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">این است آن پری که ز من می نهفت رو</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خوش یافتم که خوش تر ازین چهره ای نتافت</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در خواب آرزو</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هر سو مرا کشید پی خویش دربدر</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">این خوشپسند دیده زیباپرست من</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">شد رهنمای این دل مشتاق بی قرار</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بگرفت دست من</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و آن آرزوی گم شده بی نام و بی نشان</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در دورگاه دیده من جلوه می نمود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در وادی خیال مرا مست می دواند</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">وز خویش می ربود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">از دور می فریفت دل تشنه مرا</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">چون بحر موج می زد و لرزان چو آب بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">وانگه که پیش رفتم با شور و التهاب</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دیدم سراب بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> </span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بیچاره من که از پس این جست و جو هنوز</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می نالد از من این دل شیدا که یار کو ؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">کو آن که جاودانه مرا می دهد فریب ؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br> <span class="style39">&nbsp;</span></span><span class="style39"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بنما کجاست او</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">…www.ganjnama.ir…<o:p></o:p></span></p> </div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-10-15T17:27:49+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق سهراب سپهری،سرگذشت،مجموعه مرگ رنگ،اشعار سهراب سپهری،مجموعه ی مرگ رنگ از سهراب سپهری http://malas3.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><img src="http://ganjnama.persiangig.com/image/sohrab%20sepehri.jpg" alt="سهراب سپهری" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"><br><br><br><p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می خروشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دریا</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هیچكس نیست</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به ساحل پیدا</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">لكه ای نیست</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به دریا تاریك</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كه شود قایق</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">اگر آید</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نزدیك</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"> .</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">…www.ganjnama.ir...</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">مانده بر</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ساحل</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">قایقی، ریخته</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بر سر او،</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">پیكرش را ز</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">رهی نا روشن</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برده در تلخی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ادراك فرو</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"> .</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هیچكس نیست</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كه آید از راه</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و به آب</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">افكندش</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و در این وقت</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كه هر كوهه آب</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">حرف با گوش</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">نهان می زندش،</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">موجی آشفته</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">فرا می رسد از راه كه گوید با ما</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">قصه یك شب</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">طوفانی را</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"> .</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">رفته بود آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">شب ماهی گیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تا بگیرد از</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آب</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آنچه پیوند</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">داشت</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">با خیالی در</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خواب</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="LTR" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">…www.ganjnama.ir...</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">صبح آن شب،</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كه به دریا موجی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تن نمی كوفت</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به موجی دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">چشم ماهی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">گیران دید</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">قایقی را به</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ره آب كه داشت</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بر لب از</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">حادثه تلخ شب پیش خبر</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">پس كشاندند</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">سوی ساحل خواب آلودش</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به همان جای</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">كه هست</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">در همین لحظه</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">غمناك بجا</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و به نزدیكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">او</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">می خروشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دریا</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">وز ره دور</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">فرا می رسد آن موج كه می گوید باز</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">از شبی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">طوفانی</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">داستانی نه</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دراز</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="LTR" style="margin: 2.5pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">…www.ganjnama.ir...</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"></span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">&nbsp;</span></p> <br></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2010-08-18T16:38:22+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عاشقانه،شعر عاشقانه،فروغ فرخزاد،اشعار فروغ شعر خاطرات http://malas3.mihanblog.com/post/53 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خاطرات</span></p><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"></span></strong>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><img src="http://ganjnama.persiangig.com/image/Forogh2.jpg" alt="اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور" vspace="-1" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"></span></strong>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">باز در چهره خاموش خیال </span></strong><b><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">خنده زد چشم گناه آموزت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">باز من ماندم و در غربت دل </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">حسرت بوسه هستی سوزت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">باز من ماندم و یك مشت هوس </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">باز من ماندم و یك مشت امید </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">یاد آن پرتو سوزنده عشق </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">كه ز چشمت به دل من تابید </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">باز در خلوت من دست خیال </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">صورت شاد ترا نقش نمود </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">بر لبانت هوس مستی ریخت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">در نگاهت عطش طوفان بود </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">یاد آن شب كه ترا دیدم و گفت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">دل من با دلت افسانه عشق </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">چشم من دید در آن چشم سیاه </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">نگهی تشنه و دیوانه عشق </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">یاد آن بوسه كه هنگام وداع </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">بر لبم شعله حسرت افروخت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">یاد آن خنده بیرنگ و خموش </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">كه سراپای وجودم را سوخت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">رفتی و در دل من ماند به جای </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">عشقی آلوده به نومیدی و درد </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">نگهی گمشده در پرده اشك </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">حسرتی یخ زده در خنده سرد </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">آه اگر باز بسویم آیی </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">دیگر از كف ندهم آسانت </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">ترسم این شعله سوزنده عشق </span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma;">آخر آتش فكند بر جانت</span></strong></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><strong><span style="font-family: Tahoma;"></span></strong></span></b>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.bia2eshghi.ir">www.bia2eshghi.ir</a></span></strong></span></b><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p></o:p></span> text/html 2010-06-08T07:51:58+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عاشقانه،عکس،شعر،اس ام اس،وحشی بافقی،دل آیینه http://malas3.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">در دل همان محبت پیشینه باقی است</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);"><!--[endif]--><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">آن آرزو که بود در این سینه باقی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">باز آ و حسن جلوه ده و عرض ناز کن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">کان دل که بود صاف چو آیینه باقی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">از ما فروتنی است، بکش تیغ انتقام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">با خاطر شریفت اگر کینه باقی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">نقدینه ی وفاست همان بر عیار خویش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">قفلی که بود بر در گنجیه باقی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">وحشی اگر ز کسوت رندی دلت گرفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA">زهد و صلاح و خرقه ی پشمینه باقی است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">وحشی بافقی</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">www.bia2eshghi.ir</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(28, 28, 28);" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> </div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-05-12T14:59:53+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عاشقانه،متن عاشقانه،وبلاگ عاشقانه،وصیت نامه ی گابریل گارسیا http://malas3.mihanblog.com/post/51 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">اگر برای لحظه ای خداوند فراموش می کرد که من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">پیر شده ام و به من کمی دیگر زندگی ارزانی می داشت، شاید تمام آنچه را که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">فکر می کنم بازگو نمی کردم، بلکه تأمل می کردم بر تمام آنچه که بازگو می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>…</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">چیزها را نه بر مبنای ارزش آنها که بر مبنای معنای آنها ارزش گذاری می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>…<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">کم می خوابیدم و بیشتر رؤیاپردازی می کردم، در حالیکه می دانستم که هر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دقیقه ای که چشمانمان را می بندم، ۶۰ ثانیه نور را از دست می دهیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به رفتن ادامه می دادم آن هنگام که دیگران مانع می شوند… بیدار می ماندم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آن هنگام که دیگران می خوابند… گوش می دادم هنگامی که دیگران سخن می گویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">و با تمام وجود از بستنی شکلاتی لذت می بردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>…<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">اگر خداوند به من کمی زندگی می داد، به سادگی لباس می پوشیدم. صورتم را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">به سوی خورشید می کردم و نه تنهـا جسم، که روحم را نیز عریان می کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>…<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);" lang="FA">خدای من!! اگر قلبی داشتم نفرتم را بر یخ می نوشتم و منتظر طلوع خورشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);" lang="FA">می شدم… با اشک هایم گل های رز را آب می دادم تا درد خارها و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);" lang="FA">بوسه ی گلبرگهـایشان را احساس کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);"><span dir="LTR"></span>…</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-weight: bold;">... به ادامه ی مطلب مراجعه کنید ...</span><br><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: rgb(27, 22, 90);"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: left;"> </div> text/html 2010-04-25T15:43:24+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق کوچه از فریدون مشیری،عاشقانه،شعر عکس عاشقانه،بی تو مهتاب شبی http://malas3.mihanblog.com/post/50 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.p2, li.p2, div.p2 {mso-style-name:p2; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://irfreeup.com/images/bbwlza6xseg2nycp6qqi.jpg" alt="عاشقانه" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"></span></p><p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><br></span></p><p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن كوچه گذشتم،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">شدم آن عاشق دیوانه كه بودم.<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">در نهانخانة جانم، گل یاد تو، درخشید<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">باغ صد خاطره خندید،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">عطر صد خاطره پیچید:<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">یادم آم كه شبی باهم از آن كوچه گذشتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">پر گشودیم و در آن خلوت دل‌خواسته گشتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;">www.bia2eshghi.ir</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">من همه، محو تماشای نگاهت.<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">آسمان صاف و شب آرام<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">بخت خندان و زمان رام<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">خوشة ماه فروریخته در آب<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">شاخه‌ها&nbsp; دست برآورده به مهتاب <o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">شب و صحرا و گل و سنگ<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">همه دل داده به آواز شباهنگ<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">یادم آید، تو به من گفتی:<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ” از این عشق حذر كن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">لحظه‌ای چند بر این آب نظر كن،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">آب، آیینة عشق گذران است،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">باش فردا، كه دلت با دگران است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">تا فراموش كنی، چندی از این شهر سفر كن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">با تو گفتم:‌” حذر از عشق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>؟ - ندانم <o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">نتوانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">روز اول، كه دل من به تمنای تو پر زد،<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">چون كبوتر، لب بام تو نشستم <o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم، نه گسستم ...“<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;">www.bia2eshghi.ir</span></p><p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="p2" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">... برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه کنید ...<br><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-04-10T14:51:18+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق اخوان ثالث فریاد،شعر فریاد اثر اخوان ثالث،شعر نو اخوان ثالث http://malas3.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(54, 54, 54);" lang="FA"></span><img src="http://irfreeup.com/images/hyogrbzbmczgih83j9f.jpg" alt="عاشقانه،اخوان ثالث" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(54, 54, 54);" lang="FA"></span></div><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(54, 54, 54);" lang="FA">خانه ام آتش گرفتست</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(54, 54, 54);"> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آتشی جانسوز</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">هر</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">طرف می سوزد این آتش</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">پرده ها و فرش ها را</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">تارشان با پود</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">من به</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">هرسو میدوم گریان</span></span><br> <span dir="RTL" lang="FA">در لهیب آتش پر دود</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">وزمیان خنده هایم تلخ</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">و</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">خروش گریه ام ناشاد</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">از درون خسته و سوزان</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">میكنم فریاد ، ای فریاد</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">خانه</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">ام آتش گرفتست</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آتشی بی رحم</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">همچنان می سوزد این آتش</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">نقش هایی را كه</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">من</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">بستم به خون دل</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">بر سر و چشم</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">در و دیوار</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">در شب رسوای بی</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">ساحل</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">وای بر من ، وای بر من</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">سوزد و سوزد غنچه هایی را</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">كه</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">پروردم</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">به دشواری در دهان گود</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">گلدان ها</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">روزهای سخت بیماری</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">از</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">فراز بامهاشان شاد</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">دشمنانم موزیانه خنده های</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">فتحشان بر لب</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">بر</span><span lang="FA"> <span dir="RTL">من آتش بجان ناظر</span></span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">در پناه این مشبك شب</span> <br> <span dir="RTL" lang="FA">من بهر سو می دوم گریان</span> <br> <br></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: rgb(54, 54, 54);">شعر کامل در ادامه ی متن قرار دارد<br> </span></div></div> text/html 2010-04-03T06:41:20+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عکس عاشقانه،بهترین عکس های عاشقانه،سری چهارم عکس های عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/2162/1270220822.jpg" alt="عاشقانه" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br>www.malas3.mihanblog.com<br><span style="font-weight: bold;">لطفا برای دیدن تمامی تصاویر به ادامه ی متن مراجعه کنید</span><br><br><img src="http://up.iranblog.com/2162/1270160259.jpg" alt="سری چهارم تصاویر عاشقانه" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-03-19T19:30:40+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق سال نو مبارک،عید 1388 http://malas3.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/37262/1268761713.jpg" alt="سال نو مباک" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-03-15T16:54:50+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق ارغوان شاخه همخون جدا مانده من http://malas3.mihanblog.com/post/46 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/37262/1268708267.jpg" alt="اشعار هوشنگ ابتهاج" vspace="0" align="absmiddle" border="0" hspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">ارغوان شاخه همخون جدا مانده من</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">آسمان تو چه رنگ است امروز؟</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;"><br> <span dir="RTL" lang="FA">آفتابی ست هوا؟</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">یا گرفته است هنوز ؟</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">من در این گوشه كه از دنیا بیرون است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">آفتابی به سرم نیست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">از بهاران خبرم نیست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">آنچه می بینم دیوار است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">آه این سخت سیاه</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">آن چنان نزدیك است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">كه چو بر می كشم از سینه نفس</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">نفسم را بر می گرداند</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">ره چنان بسته كه پرواز نگه</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">در همین یك قدمی می ماند</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">كورسویی ز چراغی رنجور</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">قصه پرداز شب ظلمانی ست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">نفسم می گیرد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">كه هوا هم اینجا زندانی ست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">هر چه با من اینجاست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">رنگ رخ باخته است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">آفتابی هرگز</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">گوشه چشمی هم</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">بر فراموشی این دخمه نینداخته است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">اندر این گوشه خاموش فراموش شده</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">كز دم سردش هر شمعی خاموش شده</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">یاد رنگینی در خاطرمن</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">گریه می انگیزد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">ارغوانم آنجاست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">ارغوانم تنهاست</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">ارغوانم دارد می گرید</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">چون دل من كه چنین خون ‌آلود</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">هر دم از دیده فرو می ریزد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">ارغوان</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">این چه راز ی است كه هر بار بهار</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">با عزای دل ما می آید ؟<br><br><br></span></span><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">مابقی شعر را می توانبد در ادامه ی مطلب مشاهده کنید</span></font><br></div><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span><br style=""><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></div><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma;"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style=""> <!--[endif]--></span> text/html 2010-03-05T16:58:19+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق باز آی كه باز آید عمر شده‌ی حافظ http://malas3.mihanblog.com/post/45 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">مست از می و می‏خواران از نرگس مستش مست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">در نعل سمند او شكل مه نو پیدا</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">و ز قد بلند او بالای صنوبر پست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">و ز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">شمع دل دمسازم بنشست چون او برخاست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">گر غالیه خوش‌بو شد در گیسوی او پیچید</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">ور وسمه كمانكش گشت در ابروی او پیوست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">باز آی كه باز آید عمر شده‌ی حافظ</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">هـر چنـد كه ناید باز تیری كه بشد از شسـت</span></span><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2010-02-24T16:32:04+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا http://malas3.mihanblog.com/post/43 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>خبر از &nbsp;سرزنش خار جفا&nbsp; نیست ترا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>رحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست ترا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>التفاتی &nbsp;به&nbsp; اسیران&nbsp; &nbsp;بلا&nbsp;&nbsp; &nbsp;نیست &nbsp;ترا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>ما اسیر غم&nbsp; و اصلا غم ما &nbsp;نیست ترا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>با اسیر غم&nbsp; خود &nbsp;رحم چرا &nbsp;نیست ترا<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>…www.bia2eshghi.ir…</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>فارغ&nbsp; از عاشق غمناک &nbsp;نمی باید&nbsp; بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>جان من اینهمه بی باک نمی باید بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>همچو گل چند به روی همه خندان باشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>همره&nbsp; غیر &nbsp;به گلگشت &nbsp;گلستان &nbsp;باشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>هرزمان &nbsp;بادگری دست و گریبان باشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>زان بیندیش که از کرده پشیمان باشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>جمع &nbsp;با &nbsp;جمع نباشند &nbsp;و&nbsp; پریشان&nbsp; باشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>یاد&nbsp; حیرانی &nbsp;ما &nbsp;اری&nbsp; و &nbsp;حیران &nbsp;باشی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>…www.bia2eshghi.ir…<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>ما &nbsp;نباشیم &nbsp;که باشد &nbsp;که جفای تو کشد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>به جفا سازد و صد جور برای تو کشد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>شب&nbsp; به&nbsp; کاشانه&nbsp; &nbsp;اغیار نمی باید &nbsp;بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>غیر را &nbsp;شمع&nbsp; شب &nbsp;تار نمی باید&nbsp; بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>همه&nbsp; جا با همه کس یار نمی باید بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>یار&nbsp; اغیار &nbsp;دل آزار &nbsp;نمی باید&nbsp; بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>تشنه ی&nbsp; خون&nbsp; من زار &nbsp;نمی باید&nbsp; بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>تا به این &nbsp;مرتبه خونخوار نمی باید بود<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>…www.bia2eshghi.ir…<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>من اگر کشته &nbsp;شوم باعث &nbsp;بد نامی&nbsp; تست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>موجب شهرت بی باکی و خود کامی تست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>دیگری جز &nbsp;تو مرا اینهمه&nbsp;&nbsp;آزار&nbsp; &nbsp;نکرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>جز تو کس در نظر خلق مرا خوار نکرد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA><U><FONT size=4>برای دیدن&nbsp;مابقی اشعار به ادامه ی مطلب مراجعه کنید</FONT></U></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2010-02-12T17:18:28+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عکس عاشقانه،عکس های عاشقانه سری سوم،گالری عکس عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">برای دریافت تمام تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید</span><br><br><img src="http://irfreeup.com/images/c2b84712ksh2jh5lfyz.jpg" alt="عکس عاشقانه" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-01-22T17:55:06+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق سایت عاشقانه،وبلاگ عاشقانه،فروغ فرخزاد،شعر های عاشقانه،عکس های زیبا http://malas3.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;">سلام دوستان . گلچینی از بهترین شعرهای فروغ عزیز رو گذاشتم .<br><br>استفاده از تمام مطالب و عکس های این سایت بدون ذکر منبع مجاز و حلال است .<br><br><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-weight: bold;">برای دیدن تمامی اشعار به ادامه ی متن بروید .</span><br><br><img src="http://irfreeup.com/images/u3jeuu7bw1pvv4vd2lz.jpg" alt="عکس عاشقانه ی جالب" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">جام باده سرنگون و بسترم تهی</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">سر نهاده ام به روی نامه های او</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">سر نهاده ام كه در میان این سطور</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">جستجو كنم نشانی از وفای او</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بخدا در دل و جانم نیست</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">هیچ جز حسرت دیدارش</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">سوختم از غم و کی باشد</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">غم من مایه آزارش</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">بخدا غنچه شادی بودم</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">دست عشق آمد و از شاخم چید</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">شعله آه شدم صد افسوس</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">که لبم باز برآن لب نرسید</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">روزها رفتند و من دیگر</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">خود نمی دانم كدامینم</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">آن من سرسخت مغرورم</span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">یا من مغلوب دیرینم؟</span></p> </div><div style="text-align: right;"><br></div><br></div> text/html 2010-01-17T17:33:04+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عکس عاشقانه،تصاویر عاشقانه،عشق،سری دوم تصاویر عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/39 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Crasool%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">سلام دوستان ، سری دوم عکس ها رو تقدیم می کنم به همه ی شما .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">تمام عکس ها کم حجم ، سیاه سفید و بدون هیچ گونه نوشته ای هستند و استفاده از اونا هیچ محدودیتی برای شما نداره !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA">برای دیدن عکس ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید . با تشکر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><img src="http://www.irfreeup.com/images/h291ks7awd0m70m2eluw.jpg" alt="asheghane" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-01-02T10:43:12+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عاشق،شعر عاشقانه،عکس عاشقانه http://malas3.mihanblog.com/post/38 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CETEHAD%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CETEHAD%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CETEHAD%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><img style="width: 439px; height: 538px;" src="http://up.iranblog.com/6/1262526764.jpg" alt="عاشقانه" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">راستش نمیدانم اقرار به پشیمانی خودش پشیمانی میاورد یا نه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">اما بگذار آیینه وار اغرار کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">پشیمانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از تمام حس هایی که نثار این یخ بسته های سنگی کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از تمام لبخند هایی که با تایید اهل دل به روترشی اهل عقل زدم</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از تمام سادگی های بی جواب مانده ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از تمام نیمه های پر لیوان ها که دیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">سخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">پشیمانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...!<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">پشیمان میشوم شاید</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);">...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از اینکه ماندم و رفتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">پشیمان میشوی روزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span>...<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);" lang="FA">از اینکه رفتم و ماندی...</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><span dir="LTR"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(153, 153, 153);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><img src="http://up.iranblog.com/6/1262467376.jpg" alt="عاشق" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><a href="http://daminoz.blogfa.com/" target="_blank" title="به نقل از یک دیوانه !">به نقل از یک دیوانه !</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2009-12-26T15:54:45+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق سلام بر حسین و یارانش،عاشقان دیوانه،عشق به امام حسین http://malas3.mihanblog.com/post/37 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>سلام بر حسین و یارانش</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;<IMG alt="امام حسین" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/6/1261856327.jpg" align=absMiddle border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333300; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تموم مردم دنیا ما رو میخونن دیوونه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333300; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آره ما دیوونه هستیم بی خیال این زمونه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333300; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حسرت زیارت تو مونده تو این دل زارم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333300; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کربلاتو تا نبینم آروم و قرار ندارم<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2009-10-01T11:43:28+01:00 malas3.mihanblog.com ن عاشق عكس عاشقانه سری اول http://malas3.mihanblog.com/post/34 <p align="center"><strong>تمام عكس ها با كیفیت و بدون هیچ گونه تبلیغی هستند</strong></p> <p align="center"><img alt="عكس های عاشقانه" src="http://up.iranblog.com/2/1255952955.jpg" align="absMiddle" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><strong>برای دیدن عكس ها به ادامه ی مطلب مراجعه كنید</strong></p>